Pracuj zdalnie

Uważa się, że pod wpływem przeróbek w życiu społecznym i gospodarczym, związanych z rozwojem nowych technologii, pojawia się wymaganie modyfikacji w wielu dziedzinach życia. Odpowiedzią na wyzwania XXI wieku ma możliwość być przykładowo epraca, czyli praca zdalna, praca na odległość, praca w domu – pozwalająca na realizowanie się w sferze zawodowej w warunkach uzależnionych prawie że jedynie od mężczyźni i kobiety pracującej. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że przyszłe dni rynku pracy trzeba do pracy na na odległość, którą w krótkim czasie zapewni się wszystkim poszukującym wygodnych form wykonywania zawodu. Specyfika pracy na odległość wiąże się więc z w całości odmiennym niż tradycyjne, podejściem do tego procesu. Praca zdalna, to przede wszystkim praca w domu, która bazuje przede wszystkim na koncepcji połączenia pracy spersonalizowanej mężczyźni i kobiety pracującej się , a ponadto opieki chłopcy i dziewczęta zlecającej wykonanie zadania. Proces pracy na odległość polega przede wszystkim na samokontroli, ponieważ przebiega ono przede wszystkim w izolacji od zakładu pracy i innych osób. Rolą pracodawcy w przebiegu tego procesu jest głównie egzekwowanie zaprojektowania zlecenia, natomiast pozostałe formy kontaktu są znacznie zminimalizowane. Praca zdalna jest metodą coraz w większości przypadków stosowaną w wielu rejonach świata. Najwięcej doświadczeń w tej dziedzinie zdobyły te kraje, które ze względu na znaczne rozproszenie mieszkańców i duże odległości od wielkich ośrodków były zmuszone uruchomić system pracy na odległość. Epraca to praca w elastycznych godzinach, na własnym komputerze, we własnym domu. Prawdopodobnie w chwili obecnej ze względu na te swoiste cechy zdobywa coraz więcej zwolenników.

Więcej informacji: praca zdalna.